Bộ ứng cứu chống tràn hóa chất 45L

Bộ ứng cứu nhanh sự cố tràn dầu, axit và các dung dịch ăn mòn, có kích thước gọn nhẹ, màu sắc nổi bật và thông tin rõ ràng.