Bộ ứng cứu chống tràn dầu 120L

Ðặc tính và lợi ích

– Hấp thụ nhanh mọi dạng dung dịch.

– Cô lập các chất lỏng mà nó hấp thụ.

– Nhanh chóng, an toàn và dễ sử dụng.

– Không độc hại đối với con người, động thực vật và môi trường.