iconBồn rửa mắt khẩn cấp dùng rửa mắt khi bị hóa chắc văng vàoicon

Bồn rửa mắt khẩn cấp là thiết bị không thể thiếu trong các khu công nghiệp, phòng thí nghiệm, nơi có hóa chất có ảnh hưởng mắt. Người ta dùng bồn rửa mắt trong những trường hợp khẩn cấp, nên thường được gắn gần nơi dễ thấy.

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

Vòi rửa mắt khẩn cấp WJH0355A

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

Vòi rửa mắt khẩn cấp G5022

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

VÒI RỬA MẮT KHẨN CẤP HAWS 7620 AXION

0.00

4