Găng tay chống cắt TAKUMI MAX-GRIP SG-730
Găng tay chống cắt TAKUMI MAX-GRIP SG-730

Găng tay chống cắt TAKUMI MAX-GRIP SG-730