Thiết bị phòng cháy chữa cháy: dụng cụ bảo vệ, chống cháy, chữa cháy

Các thiết bị phòng cháy chữa cháy như vòi chữa cháy, bình xịt chữa cháy, đồ bảo hộ chống cháy, chuông báo hiệu…

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

DÂY THOÁT HIỂM K-FIRE (9m)

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đèn khói

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ổng tuột thoát hiểm

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phao hơi cứu người

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phao hơi cứu người IC100

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phao hơi cứu người IC70

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phao hơi cứu người IC50

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Kệ để 1 bình chữa cháy Tôn

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Vòi chữa cháy Rulo

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Bóng chữa cháy

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Bình chữa cháy Việt Nam Dragon

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Máy bơm chữa cháy JSQ 5.5

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Máy bơm chữa cháy 190FD

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Máy bơm chữa cháy 188FD

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Máy bơm chữa cháy 182FD

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Máy Bơm Chữa Cháy 177FD

CÁNG CỨU THƯƠNG

Cáng Neil-Roberstor

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Thang chữa cháy

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Thang chữa cháy 4.4m

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Thang chữa cháy 3,8m

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Bình dưỡng khí 15 phút

4