Thiết bị phòng cháy chữa cháy: dụng cụ bảo vệ, chống cháy, chữa cháy

Các thiết bị phòng cháy chữa cháy như vòi chữa cháy, bình xịt chữa cháy, đồ bảo hộ chống cháy, chuông báo hiệu…

CÁNG CỨU THƯƠNG

Cáng Neil-Roberstor

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Thang chữa cháy

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Thang chữa cháy 4.4m

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Thang chữa cháy 3,8m

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Máy nén khí chạy điện

Bình chữa cháy Bình cứu hỏa

Bình dưỡng khí 15 phút

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Chổi PCCC

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Xô chữa cháy

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Xẻng chữa cháy

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Câu liêm phòng cháy

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Búa chim cứu hỏa

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Búa thoát hiểm

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Rìu cứu hỏa cán cao su

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Rìu cứu hỏa cán gỗ

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Loa sử dụng pin

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đèn pin sạc chống nổ

ĐÈN PIN LÍNH CỨU HỎA

Đèn pin cho lính cứu hỏa

4