Biển báo – rào chắn dùng để báo hiệu, cách ly khoanh vùng nơi nguy hiểm

Có các loại biển báo khác nhau: tròn, tam giác, chữ nhật, đa giác…chất liệu đa dạng tùy theo khách hàng đặt. Rào chắn phân làn chất liệu inox.

BIỂN BÁO - RÀO CHẮN

Dải phân làn 001

BIỂN BÁO - RÀO CHẮN

Gương cầu lồi Inox

4