Mặt nạ phòng độc bảo vệ hô hấp trong môi trường khí độc

Mặt nạ phòng độc là loại mặt nạ được thiết kế bằng chất liệu lọc sắp xếp thành nhiều lớp, qua mỗi lớp chất độc sẽ được lọc giảm tới mức tối đa.Mặt nạ chống độc thường được dùng trong môi trường có nhiều khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Được thiết kế dễ sử dụng, gọn nhẹ và có thể thay thế các phin lọc một cách đơn giản.

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Mặt nạ lọc bụi B223-1

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Mặt nạ phòng độc Nga

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Mặt nạ phòng độc

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3M 6005

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3M 6004

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3M 6003

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3M 6001

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3M-6002

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3301K-100

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Tấm lọc bụi 5N11

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Tấm lọc bụi 2091/2097

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Tấm lọc bụi 3M 3744K

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Phin lọc 3M 6006 – 6009

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Tấm lọc bụi 3M 7711

4