iconThiết bị rửa mắt khẩn cấp bảo vệ vùng mặt, mắt icon

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp là trang thiết bị không thể thiếu trong các khu công nghiệp, phòng thí nghiệm, nơi có nguy hiểm về chấn thương mắt dùng cho công nhân và người lao động khi cần sơ cứu mắt nhanh nhất, khẩn cấp nhất. Thiết bị rửa mắt khẩn cấp có rất nhiều loại như bồn, vòi rửa mắt và các phụ kiện đi kèm theo.

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

Vòi rửa mắt khẩn cấp WJH0355A

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

Vòi rửa mắt khẩn cấp G5022

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

VÒI RỬA MẮT KHẨN CẤP HAWS 7620 AXION

0.00

4