Tag Archives: nón bảo hộ lao động

Đầu của mỗi người là bộ phận quan trọng nhất của con người ,nó chính là trung tầm điều khiển mọi hoạt động của chúng ta.Khi phần đầu của chúng ta bị thương hay tê liệt ,lúc đó coi như chúng ta đã chết 1 nửa ,nhẹ thì khùng khùng điện điện ,nặng thì phải […]