Máy bơm chữa cháy honda fire pump gasilion

Máy bơm chữa cháy honda fire pump-gasilion(13HP)

– Triết Giang, china
– Động cơ: Honda
– Đẩy cao: khoảng 50m
– Hút sâu: 7m
– Pump outlet:65mm
– Fire intake:65mm
– Tốc độ dòng chảy: 150 US gpm
– Áp suất đâu ra: 70 psi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *