>

Bảo hộ lao động và những điều cần biết

Khái niệm và các quy trình giúp bảo hộ người lao động

Chắc hẳn không ít lần bạn đã nghe đến từ bảo hộ lao động rồi phải không nào ? Nhưng thực sự    bảo hộ lao động  có ý nghĩa ra sao bạn có thực sự hiểu nó ? và làm thế nào mới có thể bảo hộ lao động?
bao ho lao dong

Khái niệm bảo hộ lao động.

Bảo hộ lao động là tổng hợp tất cả các hoạt động từ pháp luật cho đến đời sống ,từ kinh tế cho đến khoa học kỹ thuật … nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người lao động,tránh những điều xấu xảy đến với người lao động.Cụ thể    bảo hộ lao động tức là nghiên cứu nguyên nhân và tìm cách hạn chế  hoặc ngăn ngừa :  tai nạn giao thông ,bệnh nghề nghiệp, tìm giải pháp đảm bảo sứ khỏe, an toàn tính mạng  cho người lao động.

Các quy trình giúp bảo hộ lao động

1.Kỹ thuật an toàn lao động
-Đây là hệ thống các biện pháp và kỹ thuật giúp ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động của công nhân.trong quá trình lao dộng cần phải sử dụng các thiết bị an toàn và các thao tác làm việc theo tiêu chuẩn
Nội dung của kỹ thuật này bao gồm
+Xác định nguy hiểm
+Xác định các biện  pháp quản lý  và thao tác giúp bảo đảm an toàn.
+Sử dụng các đồ bảo hộ như : mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ , đèn báo hiệu….
2.Vệ sinh lao động
Vệ sinh lao động là hệ thống các   biện pháp và kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố có hại trong sản xuất với người công nhân .Muốn lảm được phải thực hiện các công trình nghiên cứu và từ những gì nghiên cứu để ra các tiêu chuẩn giới hạn cho phép của môi trường lao động.

Nội dung chủ yếu dề cập đến:
+Xác định khoảng cách về vệ sinh.
+Xác định các yếu tố có hại cho sức khỏe .
+Phổ biến kiến thức về vệ sinh lao động ,và theo dõi quản lý sức khỏe.
+Vệ sinh cá nhân và về sinh mối trường.
+Cá biện pháp như :Thông gió, thoáng nhiệt,chống bức xạ điện từ trường…
3.Chính sách chế độ bảo hộ lao động
Chính sách này nhằm mục đích thúc đẩy các việc thực hiện bảo hộ lao động như    vệ sinh lao động,an toàn lao động.Cần phải có các tồ chức đứng ra điều tra,thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

Tất cả các nội dung nêu trên đều hết sức quan trọng cho bảo hộ lao động nó bao gồm nhiều nhiêu công việc và các lĩnh vực khác nhau .